Περιγραφή Προγράμματος

Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» δίνει έμφαση στην οριοθέτηση και την ανάδειξη των δεσμών μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και του τρόπου που οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής που χαράσσουν τα κράτη. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των πολλαπλών δυνάμεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα αναπτύξουν επίσης δεξιότητες για συμμετοχική έρευνα δράσης για εισαγωγή βιώσιμων εκπαιδευτικών καινοτομιών και ανάληψη ηγετικών θέσεων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:
– Εκπαιδευτική Τεχνολογία
– Παιδαγωγική-Διδακτική Ηγεσία, και
– Γλώσσα και Πολυγραμματισμός

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
6 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
2 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
6 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
6 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
4 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Το μάθημα «Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή έρευνας δράσης για τη βελτίωση πτυχών της εκπαίδευσης, είτε σε μικροεπίπεδο, είτε σε μακροεπίπεδο. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και αποτελεί σημαντικό στοιχείο καινοτομίας του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος. Το σκεπτικό για τη συμπερίληψή του στο πρόγραμμα, αντί ενός συμβατικού μαθήματος μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας, βασίζεται στην αναγκαιότητα του σύγχρονου εκπαιδευτικού να λαμβάνει αποφάσεις για τη λύση προβλημάτων και τους τρόπους βελτίωσης της εκπαίδευσης μέσα από την εισαγωγή καινοτομιών ή την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας ένα συστηματικό πλάνο εργασίας, το οποίο θα κάνει χρήση ερευνητικών δεδομένων. Το μάθημα καλύπτει με σφαιρικό τρόπο όλες τις πτυχές της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης και περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στη εξέλιξή της ως ερευνητική μεθοδολογία, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σχεδίου δράσης, τα είδη δεδομένων και τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τη συλλογή τους, καθώς και τις τεχνικές ανάλυσης τους, τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για ερευνητικούς σκοπούς, όπως προγραμμάτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για συστηματική αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας ή ακόμα και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο μάθημα οι φοιτητές εμβαθύνουν επίσης στις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθεί μια ερευνητική αναφορά έρευνας δράσης. Τέλος, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αξιοποιούνται παραδείγματα ολοκληρωμένων ερευνών δράσης, αλλά και εκπαιδευτικών σεναρίων για τα οποία οι φοιτητές προτείνουν σχέδια δράσης.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην έννοια του αναλυτικού προγράμματος και η εξέταση σημαντικών ζητημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων. Πέραν από τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος το μάθημα εστιάζει και σε βαθύτερο στοχασμό στα αναλυτικά προγράμματα, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά στεγανά που θέλουν το αναλυτικό πρόγραμμα ως έργο των τεχνοκρατών, κάτι το οποίο αναπτύσσεται γενικά και καθολικά πέραν από οποιαδήποτε χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες της γνώσης, των ατόμων και της κοινωνίας, σε ένα ιδεαλιστικό επίπεδο, και περνώντας σε ένα πιο φιλοσοφικό-στοχαστικό-ανθρωπιστικό-ερευνητικό επίπεδο που προσεγγίζει και στοχάζεται στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών, ιστορικών, οικονομικών, μεταξύ άλλων, συνθηκών. Οι βασικές ενότητες οι οποίες θα εξεταστούν στο μάθημα συμπεριλαμβάνουν: έννοιες, ορισμοί, επίπεδα σχεδιασμού και διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος˙ οι φιλοσοφικές βάσεις και οι προσανατολισμοί του αναλυτικού προγράμματος˙ ανάπτυξη, επαναπροσδιορισμός, κατανόηση των αναλυτικών προγραμμάτων˙ το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο στο οποίο διενεργείται το αναλυτικό πρόγραμμα˙ ζητήματα στα αναλυτικά προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα, η αναμόρφωση, η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές σκοπιμότητες, οι διακρίσεις και το ζήτημα της γνώσης, μεταξύ άλλων˙ αναλυτικά προγράμματα και καθορισμός εθνικών μαθησιακών επιπέδων˙ η έρευνα στα αναλυτικά προγράμματα˙ η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος: προγραμματισμός και διδασκαλία˙ οι διάφοροι τύποι του αναλυτικού προγράμματος και η διδασκαλία˙ διδακτικά εγχειρίδια και ανάπτυξη διδακτικού υλικού˙ η αξιολόγηση στο αναλυτικό πρόγραμμα˙ η αξιολόγηση στη διδασκαλία.

Το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση» είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Δεδομένης της φύσης του μεταπτυχιακού προγράμματος (εξ’ αποστάσεως) κρίνεται αναγκαίο οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε όλα τα μαθήματα του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού για σκοπούς επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και παράδοσης και επεξεργασίας υλικού και εργασιών.

Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως επίσης και σχετικές με αυτή έννοιες. Ακόμη, θα εξετάσουν την ενσωμάτωση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα τον Ιστό 2.0 (Web 2.0), τα χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητές του σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Πέραν των πιο πάνω εισαγωγικών/ θεωρητικών θεμάτων, οι φοιτητές θα εμπλακούν στη διαδικασία εκμάθησης χρήσης διαφόρων τεχνολογιών όπως ιστολόγια, wikis, διαδικτυακά αρχεία Google (Google documents), αλλά και τεχνολογικά μέσα ανάπτυξης περιεχομένου (content authoring tools) όπως εργαλεία screencasting και podcating. Πέραν της εκμάθησης χρήσης των πιο πάνω εργαλείων, οι φοιτητές θα εξετάσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητές τους, την εκπαιδευτική τους αξία και οφέλη, και το σημαντικότερο πως μπορούν να ενσωματωθούν επιτυχώς στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Για την επίτευξη του πιο πάνω, οι φοιτητές θα κληθούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές εφαρμογές αξιοποιώντας τα πιο πάνω εργαλεία μέσα στα πλαίσια καθορισμένου παιδαγωγικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την έννοια της κοινωνικής δικτύωσης και πως αυτή μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτική δικτύωση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προσφέρονται μέσω του Ιστού 2.0.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα. Τέλος, μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του μαθήματος πέραν της τελικής εξέτασης αναμένεται από τους φοιτητές: να αναπτύξουν ποικίλες τεχνολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση των πιο πάνω εργαλείων όπως επίσης και μια διδακτική ενότητα με την ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών μέσων.

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται βασικά θεωρητικά ζητήματα της γνωστικής ψυχολογίας, και σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να συζητούν το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και μαθαίνουν, ενώ παράλληλα να διακρίνουν και να συγκρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση με τη μάθηση και τη νόηση και να γνωρίζουν τα βασικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αναπτυξιακή πορεία. Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται επίσης οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των σημαντικότερων γνωστικών ικανοτήτων, όπως, της αντίληψης, της μνήμης, της λογικής, της επίλυσης προβλημάτων, αλλά και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς επίσης να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για να αξιολογούν διαφορετικές θεωρητικές απόψεις. Βασικός επίσης στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις αποκτημένες γνώσεις στην καθημερινότητα τους και ιδιαίτερα να μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτημένες γνώσεις με σκοπό την αποτελεσματική σχολική μάθηση. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι η γνωστική επιστήμη, ο εγκέφαλος και η γνωστική λειτουργία, η γνωστική ανάπτυξη και οι διάφορες θεωρίες, όπως ο συμπεριφορισμός, ο κονστρουκτιβισμός, οι θεωρίες των Piaget, Bruner, Vygotsky κ.α., η μεταγνώση και οι διαδικασίες μάθησης. Άλλες θεματικές ενότητες αφορούν την αντίληψη, τις οπτικές πλάνες, την αντίληψη χωρίς επίγνωση, τη μνήμη και τα είδη μνήμης, τη λήθη, τις διαταραχές μνήμης, την κρίση, την κριτική σκέψη, το συλλογισμό και τη λογική, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη νοημοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη, τη σχέση